Satysfakcja z pracy

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej zadowolenia z pracy. Satysfakcja z pracy jest ważnym czynnikiem poprawy jakości funkcjonowania naszej firmy i z tego względu jej badanie jest niezbędne. Ankiety są anonimowe, a po wypełnieniu będą traktowane poufnie.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Pytanie nr 2  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami?
-2 Zdecydowanie się nie zgadzam -1 0 1 2 Zdecydowanie się zgadzam
1. Ogólnie jestem zadowolony(a) z pracy w firmie
2. Pracownicy są ze sobą zintegrowani
3. Chciał(a)bym za rok nadal tu pracować
4. Jestem zadowolony(a) z obiegu informacji między komórkami organizacyjnymi
5. Awanse w firmie bazują na kwalifikacjach
6. Czuję, że moja praca jest ważna dla firmy
7. Dobrze czuję się w gronie swoich współpracowników

Pytanie nr 3  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami?
-2 Zdecydowanie się nie zgadzam -1 0 1 2 Zdecydowanie się zgadzam
1. Jestem na bieżąco informowany(a) o strategii, celach firmy
2. Jestem zadowolony(a) z ilości szkoleń, w których biorę udział
3. Jestem zadowolony(a) z jakości szkoleń, w których biorę udział
4. Jestem zadowolony(a) z systemu rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych
5. Jestem zadowolony(a) ze sposobu,w jaki zorganizowana jest praca w firmie
6. Jestem zadowolony(a) ze swojego wynagrodzenia
7. Kierownictwo konsekwentnie realizuje plany zamian/ wdraża rozwiązania
8. Jestem zadowolony(a) z możliwości awansu

Pytanie nr 4  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami?
-2 Zdecydowanie się nie zgadzam -1 0 1 2 Zdecydowanie się zgadzam
1. Kierownictwo podejmuje inicjatywy w celu rozwiązywania problemów
2. Mam poczucie, że kierownictwo interesuje się problemami pracowników
3. Mogę otwarcie wyrażać swoją opinię
4. Jestem zadowolony(a) z pakietu świadczeń socjalnych
5. Mój bezpośredni przełożony jest dla mnie autorytetem
6. Nie mam problemu z uzyskaniem potrzebnych mi informacji
7. Polecił(a)bym pracę w tej firmie przyjacielowi/ koledze
8. Jestem zadowolony(a) z systemu premiowania

Pytanie nr 5  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami?
-2 Zdecydowanie się nie zgadzam -1 0 1 2 Zdecydowanie się zgadzam
1. Bezpośredni przełożony liczą się z moim zdaniem
2. Przełożeni nakładają na mnie zadania wykraczające poza zakres moich obowiązków
3. Sprawy formalne (procedury,dokumentacja) nie utrudniają mi wykonywania mojej pracy
4. Udaje mi się wykonać swoją pracę bez zostawania po godzinach
5. W mojej pracy podoba mi się to,że robię to, co lubię
6. W pracy zawsze mogę liczyć na pomoc moich przełożonych
7. W pracy zawsze mogę liczyć na pomoc swoich współpracowników
8. W tej firmie mężczyźni i kobiety traktowani są na równych prawach

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.