Uczniowie są aktywni

Drodzy uczniowie,

poniżej przekazuję do wypełnienia ankietę dotyczącą Waszej aktywności w szkole. Proszę o szczere odpowiedzi na wszystkie pytania. Ankieta jest anonimowa.

Z pozdrowieniami,
Marek Niedźwiecki,
Dyrektor

Pytanie nr 2  

Zaznacz zdanie, które najbardziej pasuje do naszej szkoły
1. W szkole zawsze dzieje się coś ciekawego
2. W szkole zwykle dzieje się coś ciekawego
3. W szkole rzadko dzieje się coś ciekawego
4. W szkole nigdy nie dzieje się nic ciekawego

Pytanie nr 3  

Jak oceniasz zajęcia lekcyjne? Wybierz jedno ze stwierdzeń.
1. Zajęcia lekcyjne są ciekawe
2. Zajęcia lekcyjne dosyć często są ciekawe
3. Niektóre zajęcia lekcyjne są ciekawe, ale rzadko się to zdarza
4. Zajęcia lekcyjne w ogóle nie są ciekawe

Pytanie nr 4  

Jaki masz wpływ na życie szkoły?
1. Bardzo duży
2. Duży
3. Mały
4. Bardzo mały
5. Nie mam wpływu

Pytanie nr 5  

Czy znasz uczniów, członków Samorządu Uczniowskiego?
1. Tak, wiem kto należy do Samorządu Uczniowskiego
2. Nie, nie wiem, kto należy do Samorządu Uczniowskiego

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.