Zadowolenie klienta z funkcjonowania Urzędu Gminy

Szanowni Państwo,

zwracam się do Was z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zadowolenia mieszkańców z funkcjonowania naszej gminy. Chcemy również poznać Wasze opinie o działaniu Urzędu Gminy. Wyniki opracowane na podstawie zostaną udostępnione wszystkim mieszkańcom. Ankieta jest anonimowa.

Z wyrazami szacunku,
Wójt
Andrzej Adamkiewicz

Pytanie nr 2  

Jak Pan (i) ocenia działanie urzędu gminy?
1. Zdecydowanie pozytywnie
2. Raczej pozytywnie
3. Raczej negatywnie
4. Zdecydowanie negatywnie
5. Trudnopowiedzieć

Pytanie nr 3  

Czy zgadza się Pan(i) z poniższymi opiniami?
Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Trudno powiedzieć
1. Godziny pracy urzędu są dogodne dla mieszkańców
2. Sposób informowania sprawia, że łatwo poruszać się po urzędzie gminy
3. Wiele ważnych dla mieszkańców informacji można uzyskać telefonując do urzędu
4. Strona internetowa urzędu zawiera wiele ważnych dla mieszkańców informacji
5. W urzędzie gminy nie czeka się w kolejkach

Pytanie nr 4  

Czy zgadza się Pan(i) z poniższymi opiniami?
Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Trudno powiedzieć
1. Pracownicy urzędu mają wiedzę odpowiednią do wykonywanej przez siebie pracy
2. Pracownicy urzędu z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki
3. Pracownicy urzędu załatwiają sprawy na czas, bez zbędnej zwłoki
4. Pracownicy urzędu są uprzejmi
5. Imprezy kulturalno- rozrywkowe, które organizuje urząd gminy odpowiadają potrzebom mieszkańców

Pytanie nr 5  

Czy zgadza się Pan(i) z poniższymi opiniami?
Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Trudno powiedzieć
1. Urząd odpowiednio wspiera działalność organizacji (Ochotnicze Straże Pożarne, koła gospodyń lub inne organizacje pozarządowe)
2. Urząd zapewnia dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości w gminie
3. Mieszkańcy szanują pracowników urzędu
4. Mieszkańcy uważają pracowników urzędu za uczciwych
5. Mieszkańcy uważają pracowników urzędu za bezstronnych

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.