Satysfakcja klienta Starostwa Powiatowego

Proszę o wypełnieni niniejszej ankiety dotyczącej działalności Starostwa Powiatowego. Wyniki pomogą nam identyfikować Państwa oczekiwania względem urzędu, odpowiadać na te oczekiwania i rozwijać się dla dobra społeczności. Ankieta jest anonimowa.

Z poważaniem,
Starosta

Pytanie nr 2  

Czy w ciągu ostatniego roku załatwiał(a) Pan(i) jakąkolwiek sprawę w Starostwie Powiatowym?
1. Tak, wiele razy
2. Tak, kilka razy
3. Tak, jeden raz
4. Nie

Pytanie nr 3  

W którym wydziale załatwiał(a) Pan(i) sprawę?
1. Wydział Komunikacji
2. Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami
3. Wydział Architektury i Budownictwa
4. Wydział Ochrony Środowiska
5. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
6. Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi
7. Wydział Organizacyjny
8. Wydział Finansowy
9. Sekretariat Starosty

Pytanie nr 4  

Jak ocenia Pan(i) jakość obsługi w wydziale, w którym załatwiał(a) Pan(i) sprawę?
Bardzo dobrze Raczej dobrze Raczej źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
1. Wydział Komunikacji
2. Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami
3. Wydział Architektury i Budownictwa
4. Wydział Ochrony Środowiska
5. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
6. Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówieniami Publicznymi
7. Wydział Organizacyjny
8. Wydział Finansowy
9. Sekretariat Starosty

Pytanie nr 5  

Jak ogólnie ocenia Pan(i) pracowników Starostwa w poniższych dziedzinach
Zdecydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie Zdecydowanie negatywnie Trudno powiedzieć
1. Wiedza i umiejętności
2. Doświadczenie
3. Zaangażowanie
4. Chęć pomocy klientom
5. Sprawność (szybkość) załatwiania spraw
6. Uczciwość i bezstronność

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.