Bezpieczeństwo wg. uczniów

Szanowi Państwo,

poniżej przekazuję do wypełnienia ankietę dotycząca bezpieczeństwa i przestrzegania norm w naszej szkole. Proszę o rzetelne odpowiedzi na wszystkie pytania. Ankieta jest anonimowa.

Z wyrazami szacunku,
Marek Niedźwiecki,
Dyrektor

Pytanie nr 2  

Czy ogólnie biorąc czujesz się bezpiecznie?
Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie
1. W swoim mieście (miejscowości)
2. W okolicy, w której mieszkasz
3. W drodze do szkoły

Pytanie nr 3  

Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie

Pytanie nr 4  

Czy czujesz się bezpiecznie w szkole w poniższych sytuacjach lub miejscach?
Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie
1. Przed lekcjami
2. W czasie lekcji
3. Na przerwach
4. Na długiej przerwie
5. Po lekcjach
6. Na zajęciach dodatkowych
7. Na świetlicy
8. Na sali gimnastycznej
9. W toaletach szkolnych

Pytanie nr 5  

Czy byłeś (byłaś) świadkiem poniższych zachowań ze strony innych uczniów?
Często Rzadko Nigdy
1. przezywanie
2. wyśmiewanie
3. obrażanie na portalach społecznościowych
4. zmuszanie do picia, palenia, zażywania narkotyków
5. nagrywanie, fotografowanie bez zgody
6. zaczepianie
7. szturchanie, kopanie
8. zabieranie jedzenia
9. niszczenie rzeczy
10. wymuszenie pieniędzy
11. kradzieże
12. straszenie pobiciem
13. pobicie
14. rozbój (pobicie i zabranie pieniędzy lub przedmiotów)

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.