Badanie potrzeb NGO

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej warunków życia w naszej gminie. Wyniki ankiety pomogą w opracowaniu lokalnej strategii rozwoju. Ankieta jest anonimowa, a wszystkie uzyskane wyniki będą traktowane poufnie.

Z wyrazami szacunku,
Maria Kowalska
Prezes LGD

Pytanie nr 2  

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że mieszka Pan(i) w tej gminie?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie

Pytanie nr 3  

Jaki jest praktycznie zasięg działalności Państwa organizacji?
1. Lokalny (jedna miejscowość)
2. Ponadlokalny (jedna gmina)
3. Powiatowy (kilka gmin/powiat)
4. Regionalny (kilka powiatów/całe województwo)
5. Krajowy

Pytanie nr 4  

Proszę określić czy Państwa organizacja?
TakNie
1. Zatrudnia pracowników na stałe (niezależnie od formy prawnej)
2. Posiada biuro (pomieszczenia do własnej dyspozycji)
3. Posiada sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu
4. Posiada aktualną stronę internetową
5. Osiągnęła stratę w bilansie za 2014 rok

Pytanie nr 5  

Czy, Pana(i) zdaniem region, w którym działa Państwa organizacja, to dobre miejsce do funkcjonowania organizacji pozarządowych?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.