Satysfakcja z pracy pracowników samorządowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej zadowolenia z pracy w urzędzie. Satysfakcja z pracy jest ważnym czynnikiem poprawy jakości funkcjonowania urzędu i z tego względu jej badanie jest niezbędne. Ankiety są anonimowe, a po wypełnieniu będą traktowane poufnie.

Kierownictwu urzędu udostępnione zostaną wyłącznie zbiorcze analizy i wnioski uniemożliwiające identyfikację osób. Prosimy zapoznać się z poszczególnymi pytaniami i szczerze na nie odpowiedzieć. W ankiecie nie ma złych lub dobrych odpowiedzi, a każda odpowiedź jest dla nas interesująca.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Pytanie nr 2  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami?
-2 Zdecydowanie się nie zgadzam -1 0 1 2 Zdecydowanie się zgadzam
1. Ogólnie jestem zadowolony(a) z pracy w urzędzie
2. Pracownicy urzędu są ze sobą zintegrowani
3. Chciał(a)bym za rok nadal pracować w urzędzie
4. Jestem zadowolony(a) z obiegu informacji między wydziałami/referatami
5. Awanse w urzędzie bazują na kwalifikacjach
6. Czuję, że moja praca jest ważna dla mieszkańców
7. Dobrze czuję się w gronie swoich współpracowników

Pytanie nr 3  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami?
-2 Zdecydowanie się nie zgadzam -1 0 1 2 Zdecydowanie się zgadzam
1. Jestem na bieżąco informowany(a) o strategii, celach urzędu
2. Jestem zadowolony(a) z ilości szkoleń, w których biorę udział
3. Jestem zadowolony(a) z jakości szkoleń, w których biorę udział
4. Jestem zadowolony(a) z systemu rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych
5. Jestem zadowolony(a) ze sposobu,w jaki zorganizowana jest praca w urzędzie
6. Jestem zadowolony(a) ze swojego wynagrodzenia
7. Kierownictwo konsekwentnie realizuje plany zamian/ wdraża rozwiązania
8. Jestem zadowolony(a) z możliwości awansu

Pytanie nr 4  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami?
-2 Zdecydowanie się nie zgadzam -1 0 1 2 Zdecydowanie się zgadzam
1. Kierownictwo urzędu podejmuje inicjatywy w celu rozwiązywania problemów
2. Mam poczucie, że kierownictwo urzędu interesuje się problemami pracowników
3. Mogę otwarcie wyrażać swoją opinię
4. Jestem zadowolony(a) z pakietu świadczeń socjalnych
5. Mój bezpośredni przełożony jest dla mnie autorytetem
6. Nie mam problemu z uzyskaniem potrzebnych mi informacji
7. Polecił(a)bym pracę w urzędzie przyjacielowi/ koledze
8. Jestem zadowolony(a) z systemu premiowania

Pytanie nr 5  

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami?
-2 Zdecydowanie się nie zgadzam -1 0 1 2 Zdecydowanie się zgadzam
1. Przełożeni liczą się z moim zdaniem
2. Przełożeni nakładają na mnie zadania wykraczające poza zakres moich obowiązków
3. Sprawy formalne (procedury,dokumentacja) nie utrudniają mi wykonywania mojej pracy
4. Udaje mi się wykonać swoją pracę bez zostawania po godzinach
5. W mojej pracy podoba mi się to,że robię to, co lubię
6. W pracy zawsze mogę liczyć na pomoc moich przełożonych
7. W pracy zawsze mogę liczyć na pomoc swoich współpracowników
8. W urzędzie w którym pracuję mężczyźni i kobiety traktowani są na równych prawach

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.