Badanie potrzeb mieszkańców (podstawowa)

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej warunków życia w naszej gminie. Wyniki ankiety pomogą w opracowaniu lokalnej strategii rozwoju. Ankieta jest anonimowa, a wszystkie uzyskane wyniki będą traktowane poufnie.

Z wyrazami szacunku,
Maria Kowalska
Prezes LGD

Pytanie nr 2  

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że mieszka Pan(i) w tej gminie?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie

Pytanie nr 3  

Czy, gdyby miał(a) Pan(i) taką możliwość, to czy chciał(a)by Pan(i) wyprowadzić się gdzieś indziej ? zamieszkać w innym miejscu, poza tą gminą?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie

Pytanie nr 4  

Jak Pan(i) ocenia warunki życia w gminie w zakresie:
Bardzo dobre Raczej dobre Raczej złe Bardzo złe Trudno powiedzieć
1. Ochrony zdrowia
2. Edukacji
3. Możliwości znalezienia dobrej pracy
4. Ochrony środowiska
5. Wywozu śmieci
6. Skuteczności pomocy społecznej
7. Utrzymania dróg i ulic
8. Inwestycji w infrastrukturę
9. Bezpieczeństwa obywateli
10. Możliwości uczestnictwa w kulturze
11. Transportu zbiorowego
12. Sprawnego funkcjonowania urzędów

Pytanie nr 5  

Gdyby gmina uzyskała dodatkowe środki, to na które cele należałoby je przeznaczyć w pierwszej kolejności?
Proszę wskazać w kolejności 4 najważniejsze cele
1. Ochrona zdrowia
2. Edukacja
3. Wspieranie przedsiębiorczości
4. Ochrona środowiska
5. Usprawnienie wywozu śmieci
6. Utrzymanie dróg i ulic
7. Pomoc społeczna
8. Inwestycje w infrastrukturę
9. Bezpieczeństwo obywateli
10. Możliwości uczestnictwa w kulturze
11. Transport zbiorowy
12. Inny cel. Jaki .............................................

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.