Badanie potrzeb przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w naszej gminie. Wyniki ankiety pomogą w opracowaniu lokalnej strategii rozwoju. Ankieta jest anonimowa, a wszystkie uzyskane wyniki będą traktowane poufnie.

 Z wyrazami szacunku,
Maria Kowalska
Prezes LGD

Pytanie nr 2  

Jakie działania podejmowała w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Państwa firma, aby sprostać konkurencji?
1. Ulepszanie produktów/usług
2. Działania marketingowe/promocja marki
3. Poszerzanie oferty (wprowadzanie na rynek nowych produktów/usług)
4. Obniżanie kosztów pracy (redukcja zatrudnienia, obniżenie zarobków)
5. Obniżanie cen produktów/usług
6. Wprowadzanie nowych technologii
7. Wprowadzanie zmian organizacyjnych (np. zmiany organizacji pracy, usługi zlecane - outsourcing)

Pytanie nr 3  

Jak długo działa Państwa firma?
1. Krócej niż rok
2. Od roku do 2 lat
3. Powyżej 2 lat do 5 lat
4. Więcej niż 5 lat

Pytanie nr 4  

Jak Pan(i) ocenia koniunkturę w Pana(i) branży?
1. znacznie gorsza niż przed rokiem
2. nieznacznie gorsza niż przed rokiem
3. taka sama jak przed rokiem
4. nieznacznie lepsza niż przed rokiem
5. znacznie lepsza niż przed rokiem

Pytanie nr 5  

Czy w ciągu ostatniego roku Państwa firma miała problemy z płynnością finansową?
1. Tak
2. Nie
3. Nie chcę odpowiadać na to pytanie

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.