Kontrola zarządcza - pracownicy

Pytanie nr 1  

Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w firmie za nieetyczne?
1. Tak
2. Nie
3. Trudno ocenić

Pytanie nr 2  

Proszę uzasadnić odpowiedź
    .....................................................................................................................................................................


Pytanie nr 3  

Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w firmie?
1. Tak
2. Nie
3. Trudno ocenić

Pytanie nr 4  

Proszę uzasadnić odpowiedź
    .....................................................................................................................................................................


Pytanie nr 5  

Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?
1. Tak
2. Nie
3. Trudno ocenić

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.