Kontrola zarządcza - kierownicy

Pytanie nr 1  

Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?
1. Tak
2. Nie
3. Trudno ocenić

Pytanie nr 2  

Proszę uzasadnić odpowiedź
    .....................................................................................................................................................................


Pytanie nr 3  

Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w firmie?
1. Tak
2. Nie
3. Trudno ocenić

Pytanie nr 4  

Proszę uzasadnić odpowiedź
    .....................................................................................................................................................................


Pytanie nr 5  

Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?
1. Tak
2. Nie
3. Trudno ocenić

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.