OMIKRON   info@omikronbadania.pl    ul. Mehoffera 66c lok.9   03-131 Warszawa    Kwestie organizacyjne i informatyczne: 500 139 818    Badania i ewaluacja: 506 328 948